ست ماده قالبگیری اسپیدکس کلتن وارداتی ( ۱ پوتی + ۱ لاینر + ۱ اکتیویتور ) Coltene Speedex Set